Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Πετροκεφάλου αποτελείται από τους εξής:

 

Πρόεδρος: Στειακάκης Ζαχαρίας του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Κουτσογιαννάκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας: Αγγουριδάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Ταμίας: Μαστοράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Μέλος: Σεβαστάκης Χρήστος του Ιωάννη

 

Αναπληρωματικό Μέλος :Αναγνωστάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

 

Μορφωτικός Σύλλογος Πετροκεφάλου Μαλεβιζίου

Έτος ιδρύσεως 1960