ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.