Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Χωριού. Οκτώβριος 2017.